วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2565 23:41

ห้องสมุดขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจต่อบริการของเรา

✨ เพราะทุกคน คือคนสำคัญ และทุกความคิดเห็นมีค่า
เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาบริการของห้องสมุดที่ดีขึ้น
😊 ห้องสมุดขอความร่วมมือทุกท่าน
ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจต่อบริการของเรา
@Central Library KMITL
✅ คลิกให้คะแนนผ่านแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง สจล. ที่ t.ly/ieTe
✅ คลิกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สำนักหอสมุดกลาง สจล. ที่ t.ly/u7bx
😘 แอดมินพร้อมตอบทุกคำถาม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางนี้ได้เลย
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th

Shere :