วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2565 23:36

ห้องสมุดเลื่อนวันคืนหนังสือให้โดยไม่มีค่าปรับ

ห้องสมุดได้กำหนดให้วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เป็นวันปิดบริการห้องสมุด ตามประกาศสถาบัน

ผู้ใช้บริการสามารถนำส่งคืนหนังสือได้ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 *โดยไม่มีค่าปรับ
หรือทำการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) ได้ระหว่าง วันที่ 15 - 17 มกราคม 2565 กำหนดส่งอีกครั้งตามสิทธิ์ที่ได้รับ
.
ส่งคืนทางไปรษณีย์
งานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
#ห้องสมุดรับคืนหนังสือทางไปรษณีย์ 🚚💨โดยน้องๆ ส่งคืนหนังสือ ด้วยบริษัทขนส่งตามที่สะดวกได้เลยครับ จากนั้น ถ่ายรูปสลิปนำส่งพัสดุแล้วส่งข้อความ ผ่านทาง Inbox Facebook เพื่อแจ้งเป็นหลักฐานการนำส่ง
.
ส่งคืนผ่านเครื่องคืนอัตโนมัติ 24 ชม.
หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง ได้ตลอด 24 ชม. 7 วัน
.
น้องๆ สามารถตรวจสอบรายการในระบบฯ หลังจาก การขนส่งพัสดุถึงห้องสมุดแล้ว ในวันทำการถัดไป
โดย Login และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://opac.lib.kmitl.ac.th/Member/Login.aspx
.
หรือผ่านช่องทาง #MobileApplication ♥️ไม่ต้องน้อยใจไป โหลดเลยทั้ง2 เวอร์ชั่น #Android #IOS
⤵️⤵️
Android : https://qrgo.page.link/q14u5
iOS : https://qrgo.page.link/iQHPa
.
กลัวใช้ไม่เป็นทำไม่ได้ กดเลย เข้าใจง่ายแค่ทำตามก็เรียบร้อย😁
⤵️⤵️
📲 คู่มือการใช้งาน Mobile App
https://qrgo.page.link/eduZ7
.
#หอสมุดKMITL
#ห้องสมุดKMITL
#ห้องสมุดที่มีมากกว่าหนังสือ
#ห้องสมุดมีชีวิต
#Disruptive_Library_KMITL

Shere :