วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2564 22:43

ฝึกอบรมโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin และ อักขราวิสุทธิ์

#Turnitin #อักขราวิสุทธิ์ #หลักสูตรฝึกอบรม หอสมุดกลาง KMITL จัดหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin และ อักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สจล.
.
📇เราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการใช้งาน ความสามารถของ "Turnitin" ว่ามีประโยชน์ในการเขียนผลงาน เขียนงานวิจัยของเราอย่างไร?
.
และวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งความสามารถของ "อักขราวิสุทธิ์" โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบทั้งข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
.
🤩เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่กำลังทำผลงาน วิทยานิพนธ์ พลาดไม่ได้นะครับ งานของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
.
#ฝึกอบรม ครั้งนี้ 📽ผ่าน โปรมแกรม zoom meeting
ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบกำหนดวันอื่นๆ ในฟอร์ม)
เวลา 13.30 น. - 14.30 น.
.
📝ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/3dtmO
.
**กรณีมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน หรือวันเวลาที่จะลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ 👇🏻👇🏻
.
📲สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักหอสมุดกลาง คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ
E-mail : libtraining@kmitl.ac.th
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 7436

Shere :