วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564 17:49

ตามหา "แฟนตัวยง" ห้องสมุด ร่วมทดสอบการเป็นแฟนตัวยงของห้องสมุด

ชวนร่วมกิจกรรม ๓๐ ปี สำนักหอสมุดกลาง :
การเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด
(30th  Year Central Library : Disrupted for being more than a library)
    
เป็นกิจกรรมตอบคำถามที่เกี่ยวกับห้องสมุด
ในเพจ facebook สำนักหอสมุดกลาง
https://www.facebook.com/kmitllibrary
1. เล่นเกมตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Kahoot สัปดาห์ละ 5 คำถาม ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564

2. ผู้เล่นเกมใส่ชื่อเล่นตามด้วย รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิกให้ครบถ้วน
3. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกในแต่ละเกม คือผู้ได้รับรางวัล
4. รางวัลคือกระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น ขนาด 380 ML.
5. ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อผ่าน Inbox เพจ Facebook สำนักหอสมุดกลาง เพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ในการรับรางวัล
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล รอรับของรางวัลจากการจัดส่งทางไปรษณีย์

Shere :