วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564 17:45

มาทำแบบสำรวจความต้องการกันค่ะ เพื่อนำมาปรับการให้บริการให้โดนใจวัยรุ่น

ถ้าเธอไม่บอก เราคงไม่รู้ ถ้าเราไม่รู้ เราอาจให้บริการไม่ตรงใจเธอ
เราอยากให้บริการที่ตรงใจ ห้องสมุดอยากรู้ใจน้องๆ 
อยากรู้ความต้องการ บริการที่โดนใจน้องๆ
อยากให้มีอะไรในห้องสมุด ?
อยากได้บริการแบบไหน ?
มาทำแบบสำรวจความต้องการกันค่ะ
เพื่อนำมาปรับการให้บริการให้โดนใจวัยรุ่น
https://qrgo.page.link/hrYsd

Shere :