วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2564 22:32

วิธีการสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด🕵️ ผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน

พี่เกดแนะนำ วิธีการสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด🕵️
ผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน
⭐️*ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
.
📱*ผ่าน Mobile Application ของห้องสมุด
----------------------------------
🚀ติดต่อสอบถามทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้
Line : @clb9379l
Twitter : ServiceLibrarykmitl
E-Mail : library@kmitl.ac.th

Shere :