วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2564 22:25

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากห้องปฏิบัติการ FABLab

สำนักหอสมุดกลางขอเชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากห้องปฏิบัติการ FABLab
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
ลงทะเบียนร่วมโครงการออนไลน์ : https://qrgo.page.link/9LdBG
.
ผู้สมัครต้องมีผู้ร่วมทีมกลุ่มละ 3 คน
.
นำเสนอผลงานออนไลน์
และประกาศผล ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 27 ส.ค. 2564
.
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากห้องปฏิบัติการ FABLab ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึก ภายใต้แนวคิด
“30 ปี สำนักหอสมุดกลาง: การเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด” ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่แล้ว หรือ เป็นไอเดีย/ความคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้

Shere :