วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2564 22:24

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ FABLab

สำนักหอสมุดกลางขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์
เรื่อง การใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ FABLab
วันที่ 21 – 22 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ : https://qrgo.page.link/j2omo
.
วิทยากร คุณพิชัย เอี่ยมสะอาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เจ้าของร้าน Thai 3D Printing
.
การอบรมนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
2. นักศึกษาที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
3. ต้องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
.
หัวข้ออบรม
1.โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ TinkerCAD และ SOLIDWORKS
2.3D Printing Technology และวัสดุพิมพ์
3.โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สามมิติ(CAM)ประเภท Slicer
4.การใช้งาน Laser Engrave และโปรแกรมควบคุมเครื่องเลเซอร์ (RD Works)
.
ความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรม
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2. มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องเลเซอร์
.
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการออกแบบโมเดลสามมิติและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ FABLab เพื่อสร้างผลงานออกมาได้จริง
.
Contact Us : makerspace@kmitl.ac.th

Shere :