วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2564 22:22

ห้องสมุดชวนร่วมกิจกรรมภาพเก่าเล่าอดีต

"อดีตบันทึกเรื่องราว ภาพบอกเล่าแทนคำพูดเป็นร้อยพัน"
.
ห้องสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งภาพ หรือ แชร์ภาพ ความทรงจำใน สจล. ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๖๔
.
โดยแชร์ภาพผ่าน Facebook ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและติด #ภาพเก่าเล่าอดีต #พระจอมเกล้าลาดกระบัง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
.
หมายเหตุ : ภาพจะถูกเก็บไว้ในคลังภาพและขออนุญาตนำมาประกอบการจัดกิจกรรมในอนาคต โดยภาพจะให้เครดิตเจ้าของภาพไว้
.
รางวัลที่จะได้รับจาก รางวัลยอดไลค์สูงสุด
รางวัลข้อมูลครบถ้วน รางวัลได้แชร์สูงสุด

Shere :