วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2564 21:32

ค้นหาตัวแทนประชาสัมพันธ์ห้องสมุดLibrary Brand Ambassador

สำนักหอสมุดกลางค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่
มาเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ห้องสมุด Library Brand Ambassador
.
👉ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564
👨‍🦰คุณสมบัติผู้สมัคร👩
- ผู้สมัครเข้าประกวดเพศหญิง-ชาย
- ผู้สมัครเข้าประกวดเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกชั้นปี
- บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความทันสมัย และมีทัศนคติที่ดี
👉ขั้นตอนการรับสมัคร
- ผู้สมัครกดติดตามเพจเฟสบุ๊คของสำนักหอสมุดกลาง https://web.facebook.com/kmitllibrary
- กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดรูปภาพเดี่ยวของตัวเอง เป็น JPEG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่งได้ที่ Google From https://forms.gle/T3x3ohUrFJhh3ZT58
ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564
- ผู้สมัครทำคลิป แสดงทัศนคติภายใต้แนวคิด Being more than a Library : ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด

Shere :