วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2564 21:48

ห้องสมุดทำการเลื่อนวันกำหนดส่งให้ในช่วงปิดบริการ เป็น 4 ต.ค. 2564

🤩🥰ห้องสมุดอำนวยความสะดวกในการเลื่อนกำหนดส่งคืน(หนังสือกำหนดส่ง 8 เมษายน - 3 ตุลาคม 2564) ให้เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ตรวจสอบรายการได้ที่ https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx

Shere :