วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564 15:51

พี่ๆ 👨‍🎓นักศึกษารหัส 59-60 ใกล้จบแล้วอย่าลืมตรวจสอบ/เคลียร์ภาระติดค้างด้วยนะ

👨‍🎓นักศึกษารหัส 59-60 โปรดตรวจสอบรายการยืม
https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx
สามารถส่งคืนได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
โดยไม่มีค่าปรับนะคะ
เคลียร์ภาระติดค้างก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Shere :