วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564 15:42

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการ ThaiLis และ Turnitin for Instructor

สำนักหอสมุดกลาง 🤓
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการ ThaiLis
และ Turnitin for Instructor"
ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ผ่าน Microsoft Teams
📃ลงทะเบียนรอรับลิงก์การอบรม https://qrgo.page.link/zBTmh
----------------------------------

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการ ThaiLis เวลา 8.30 - 12.00 น.
Turnitin for Instructor สำหรับอาจารย์ผู้สอน เวลา 13.00 - 16.30 น.(สำหรับอาจารย์เท่านั้น)

Shere :