วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2564 16:43

เชิญอบรม เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์"

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://qrgo.page.link/m4G1W
สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง
"เทคนิคการสืบค้นและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์"
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม
E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th
----------------------------------

Shere :