วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2564 22:38

กิจกรรม Review แลก Reward ไปรีวิวหนังสือ กันเถอะ

🤩ผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้ารีวิวหนังสือบนฟังก์ชั่น Review บนโปรแกรมสืบค้น WebOPAC โดยแลกรับรางวัลเมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ดังนี้
(1) ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวหนังสือ 💰ได้รับเงิน 5 บาท ต่อการรีวิวหนังสือทุก 1 เล่ม เก็บเป็นยอดหักค่าปรับหนังสือบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(2) ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวหนังสือ 😷จำนวน 5 เล่ม แลกรับหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) สกรีน I love Library
(3) ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวหนังสือ 👜จำนวน 20 เล่ม แลกรับกระเป๋าผ้าใบใหญ่โลโก้สำนักหอสมุดกลาง (จำกัดจำนวน 20 ใบ)
(4) ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวหนังสือ 🥤จำนวน 30 เล่ม แลกรับแก้วน้ำเก็บความร้อน ความเย็น โลโกสำนักหอสมุดกลาง
(5) ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวหนังสือ 🍶จำนวน 50 เล่ม แลกรับแก้วน้ำเก็บความร้อน ความเย็น โลโก KMITL

Shere :