วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2564 22:32

ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด

🤗"บอกเราหน่อย คิดยังไง? กับห้องสมุด"
.
🥰ชวนผู้ใช้บริการห้องสมุด สจล. ทุกท่าน
ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด
.
1. แบบสอบถามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
https://qrgo.page.link/XpBGg
2. แบบสอบถามห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
https://qrgo.page.link/zG8S3
.
🎁ห้องสมุดจัดกิจกรรมทำแบบสอบถามแล้วลุ้นรับรางวัล
จากการ Random Email ที่ทำแบบสอบถาม
ติดตามผลการสุ่มผู้รับรางวัลที่แฟนเพจ
Facebook สำนักหอสมุดกลาง

Shere :