วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2564 21:50

คู่มือการใช้งาน Resource Delivery ผ่านเว็บไซต์

🏠Home Delivery : จัดส่งถึงบ้าน

สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสถาบัน สามารถขอรับบริการ Resource Delivery ได้ 2 ช่องทาง คือ
⭐️*ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง เมื่อทำการ Login username/password ของสถาบัน
https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx
📔*คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ : https://qrgo.page.link/8m1Ud
.
📱*ผ่าน Mobile Application ของห้องสมุด
Android : https://qrgo.page.link/q14u5
iOS : https://qrgo.page.link/iQHPa

Shere :