วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2564 21:31

ขอเชิญนักศึกษาระดับป.โท-เอกเข้าร่วมอบรม Turnitin ผ่าน Microsoft Teams

📌ลงทะเบียนที่ https://qrgo.page.link/bMqL7
สำนักหอสมุดกลางขอเชิญนักศึกษาระดับป.โท-เอก
.
เข้าร่วมอบรม Turnitin ผ่าน Microsoft Teams
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น. - 11.30 น.
และ
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น. - 14.00 น.

Shere :