วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2564 17:38

Home Delivery : จัดส่งถึงบ้าน . สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสถาบัน

เปิดบริการวันที่ 1 พ.ค. 64 บริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดด้วยระบบ Resource Delivery เป็นบริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด
.
🏠Home Delivery : จัดส่งถึงบ้าน
.
สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสถาบัน สามารถขอรับบริการ Resource Delivery ได้ 2 ช่องทาง คือ
⭐️*ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง เมื่อทำการ Login username/password ของสถาบัน
https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx
📱*ผ่าน Mobile Application ของห้องสมุด
Android : https://qrgo.page.link/q14u5
iOS : https://qrgo.page.link/iQHPa

Shere :