วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2564 17:34

ห้องสมุดเลื่อนกำหนดส่งให้เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64

หนังสือที่ยืมไป ยังไม่ต้องรีบนำมาคืน
ห้องสมุดอำนวยความสะดวกในการเลื่อนกำหนดส่งคืน
(หนังสือกำหนดส่ง 8 เมษายน  - 31 พฤษภาคม 2564)
ให้เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ตรวจสอบรายการได้ที่ 
https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx

Shere :