วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2564 19:55

สำนักหอสมุดกลางปิดบริการตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุดกลางปิดบริการตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึง


---อยู่บ้าน งดเดินทาง ห่างกันสักพัก รักษาสุขภาพ---

ดูแลตัวเอง ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

งดเดินทาง เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมแมสก์ด้วยนะ

Shere :