วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2564 14:54

เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือให้เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2564

🤩🥰ห้องสมุดอำนวยความสะดวกในการเลื่อนกำหนดส่งคืนให้เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2564 (*ยกเว้น Notebook และ iPad กำหนดส่งคืนเป็น วันที่ 8 กพ 64 .โดยผู้ใช้บริการต้องนำมาส่งคืนด้วยตนเองนะคะ) ตรวจสอบรายการได้ที่ https://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx

Shere :