วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2564 14:53

้เปิดบริการแล้วจ้า 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดบริการเข้าใช้งานอาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดค่ะ

Shere :