วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2563 14:58

ห้องสมุดทำการเลื่อนวันกำหนดส่งให้ในช่วงปิดบริการ

ห้องสมุดปิดบริการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเปิดบริการอีกครั้ง
รายการคืนระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564
จะถูกเลื่อนการคืนออกไป
เนื่องจากเป็นช่วง Work form home ตามประกาศของสถาบัน 
และเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่

Shere :