วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2563 10:14

วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ปิดบริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น โซน B 1 วันนะคะ

วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ปิดบริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น โซน B 1 วันนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Walai Auto Lib

Shere :