วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2563 16:49

บอกเราหน่อย คิดยังไง? กับห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลางขอชวนผู้ใช้บริการห้องสมุด สจล. ทุกท่าน
ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด
ระหว่างวันที่ 16 - 27 พ.ย. 2563 
บอกเราหน่อย คิดยังไง? กับห้องสมุด
1. แบบสอบถามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2. แบบสอบถามห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ห้องสมุดจัดกิจกรรมทำแบบสอบถามแล้วลุ้นรับรางวัล
จากการ Random Email ที่ทำแบบสอบถาม 
ติดตามผลการสุ่มผู้รับรางวัลที่แฟนเพจ Facebook สำนักหอสมุดกลาง 

Shere :