วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2563 16:19

สำนักหอสมุดกลางให้บริการยืมอุปกรณ์ไอที สำหรับสมาชิกห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการยืมอุปกรณ์ไอที สำหรับสมาชิกห้องสมุด
สนใจติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการโสตทัศนศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
ดูรายละเอียดการยืมได้ที่
https://qrgo.page.link/oCwM7

Shere :