วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2563 14:52

เทศกาลอ่านข้ามวัน 24 ชั่วโมง ช่วงสอบปลายภาค วันที่ 23 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63

สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ช่วงสอบปลายภาค วันที่ 23 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63 แถมยังมีบริการเสริม
เพื่อความสะดวกให้ผู้ใช้บริการอีกด้วยค่ะ👍
*🥳เปิดพื้นที่ ชั้น 1 โซน A และ โซน B + ห้อง KMITL24 : Co-Working Space ให้ใช้งาน 24 ชั่วโมง
*🥱บริการสอง ง : ห้องเงียบ และ ห้องงีบ เวลา 20.30 น. ทุกวัน ที่ชั้น 2 โซน A
*😋ฟรี! อาหารอุ่นท้องกับโครงการอิ่มอุ่น ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. และ 4 ธ.ค. 63 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะหมด)
*🤩ปันสิ่งของกันใช้กับโครงการปันกัน ให้ยืมสิ่งของที่เพิ่มความสะดวกในการอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟ เสื่อ โต๊ะญี่ปุ่น ฯลฯ
------------สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องจ่าย กับหอสมุดกลาง สจล.🥰-------

Shere :