วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2563 16:46

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Review แลก Reward

อ่านหนังสือที่บ้านก็ได้เงิน (สะสม)
เพียงแค่เข้าไปรีวิวหนังสือผ่าน Web OPAC ที่ http://opac.lib.kmitl.ac.th/member/Login.aspx

แลกรับเงินสะสมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เล่มละ 5 บาทไว้จ่ายค่าปรับ

โดยลงชื่อร่วมกิจกรรมที่ https://qrgo.page.link/nSddb

Shere :