วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2563 14:28

บริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน Delivery Service

บริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน
1.สืบค้นหนังสือที่ต้องการ www.lib.kmitl.ac.th
2.กรอกแบบฟอร์มขอยืมออนไลน์ https://qrgo.page.link/6xhBA
3.รอการติดต่อกลับ
4.โอนชำระค่าจัดส่ง
5.รอรับหนังสือที่บ้าน

*ผู้ใช้บริการชำระค่าจัดส่งเอง
**จัดส่งไปรษณีย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Shere :