วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2563 14:23

ห้องสมุดขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว

ห้องสมุดขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว
เพิ่มเติมตามประกาศสถาบัน

#ที่ให้ห่างเพราะเราห่วง
#ถึงห้องสมุดปิดแต่ติดต่อทางออนไลน์แทนได้นะ

Shere :