วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2563 20:31

ขอเชิญเลือกรับหนังสือบริจาค จากรายชื่อหนังสือคัดออกผ่านช่องทางออนไลน์

อยู่บ้านก็เลือกหนังสือบริจาคได้ เลือกหนังสือแบบออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/bPYEY
1. เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา สจล. เท่านั้น
2. Login Google @kmitl.ac.th
3. กรอกรายละเอียดขอรับผ่าน Google Sheet

Shere :