Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์, ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.
Published
นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
Call Number
RM721 ค394ก
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-6 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 / รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก, บรรณาธิการ.
Author
รัชนี จันทร์เกษ,
Published
นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
Call Number
RM721 ค394ค
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์, ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.
Published
นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
Call Number
RM721 ค394ศ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / รัชนี จันทร์เกษ, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก, บรรณาธิการ.
Published
นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
Call Number
RM721 ค394ส
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน.
Author
วิชัย โชควิวัฒน.
Published
นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560.
Call Number
R858.H8 ว539จ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ / [บรรณาธิการบริหาร ชาย นครชัย, สรินชญา กันธิยะ ; บรรณาธิการภาพ สิงห์คม บริสุทธิ์] .
Author
สรินชญา กันธิยะ,
Published
กรุงเทพฯ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
Call Number
R DS586 จ434 2560
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
ตำราการระงับความรู้สึกสำหรับการปลูกถ่ายไต = Anesthesia for kidney transplantation / บรรณาธิการ ศิริวรรณ จิรสิริธรรม.
Published
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
Call Number
RD80.7 ต367 2560
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
นิเวศพิษวิทยา = Ecotoxicology / มลิวรรณ บุญเสนอ.
Author
มลิวรรณ บุญเสนอ.
Published
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2560.
Call Number
RA1226 ม214น 2560
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย / สุขสวัสดิ์ พลพินิจ.
Author
สุขสวัสดิ์ พลพินิจ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
Call Number
R QL556.T5 ส743ผ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
ระบบนำส่งยา = Drug delivery systems / นรเศรษฐ์ ณ สงขลา.
Author
นรเศรษฐ์ ณ สงขลา.
Published
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
Call Number
RS199.5 น224ร
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
สตมวาร สายธาร นิติธรรม ตามรอยพ่อ / ณภัทร สรอัฑฒ์, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call Number
R DS586 ส163
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / บรรณาธิการ กรพินธุ์ ทวีตา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2560.
Call Number
R GT3278 ส314
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, สุกัลญา หลีแจ้.
Author
ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
RM666.H33 ศ713ส
Location
สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

image
อย่าให้ยาฆ่าคุณ /cKondo Makoto ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล.
Author
คนโด, มะโกะโตะ.
Published
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560.
Call Number
RM300 ค139อ
Location
สำนักหอสมุดกลาง

image
เคล็ดลับกินอย่างไรให้สุขภาพดี / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
Author
พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
Published
กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, 2560.
Call Number
RA776.95 พ725ค 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles