ชื่อเรื่อง ระบบแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ = Fax server / อรรถพล ตันติทิพย์พงศ์.
ผู้แต่ง อรรถพล ตันติทิพย์พงศ์
พิมพลักษณ์ 2547
รูปเล่ม 52 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม Atapol Tantitippong
  จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ ฉบับอัดสำเนา
หมายเหตุเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โครงการพัฒนาระบบงาน (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Fax server
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด